Tangenter

 

 

 

 

 

 

KLAVER ELLER FLYGEL

Stemningsfuld salon-musik. Evergreens. Musical- og filmmusik. Traditionel dansk. Populært klassisk. Også til festsange. Ikke til dans. 

 

KIRKEORGEL

Har spillet som organist siden starten af 80'erne. Har fravalgt den bundethed et fast organistembede medfører - men spiller året igennem i  kirkerne, også med kort varsel.

I forbindelse med flytning til Silkeborg (september 2017) har en række kirkelige kontakter venligst skrevet mig en anbefaling. De kan læses på næste side.

  

FÆLLESSANG

Det skal organiseres ordentligt. Sangblade, musik, styring. Erfaringen hjælper en del, og som pianist til sangarrangementer kan jeg levere varen.